Архiв номерiв

2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012 2 3 4

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

Про журнал

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво – наукове фахове видання, засноване Класичним приватним університетом у 2008 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14178-3149 ПР від 24.04.2008 р. 

ISSN: 1814-1161

Фахова реєстрація: журнал внесено до списку друкованих періодичних видань, що входять до переліку наукових фахових видань України (економічні науки), на підставі Наказу МОН України від 06 листопада 2014 року № 1279 (Додаток № 6).

Періодичність видання: 6 разів на рік.
Мова видання: українська, російська, англійська.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази
Index Copernicus International

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського:
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво

 

Метою наукового-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі економіки;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики економічних досліджень;

- сприяти розвитку наукової школи Інституту економіки Класичного приватного університету та розширенню зв'язків з науковими й освітніми спільнотами;

- скоротити час, необхідний для публікації актуальних матеріалів на економічну тематику;

- забезпечити легкий, зручний та оперативний доступ до інформаційних матеріалів з теорії та практики економічної науки. 

Тематичні розділи журналу:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національним господарством.

4. Економіка та управління підприємствами.

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

8. Гроші, фінанси і кредит.

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

10. Статистика.

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.