Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск 4 2013

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

О.К. Прімєрова, А.В. Васильчик
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЇЇ НАСЕЛЕННЯ

О.І. Строкаченко
ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ РЕЄСТРУ СТАТИСТИЧНИХ ОДИНИЦЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк, Д.О. Анікєєва
ЕКСПОРТНЕ МИТО В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ ВИКОРИСТАННЯ ТА НАСЛІДКИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Н.І. Іляш
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

С.П. Кобець
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Н.Я. Скірка
СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О.В. Чорновіл
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

П.В. Гудзь, Д.В. Мовіли
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

М.І. Дикан
ІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

А.В. Діденко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ТУРИЗМІ

О.В. Дмитрук
СТРУКТУРА МАРКЕТИНГУ – РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

М.В. Жикаляк
СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

І.М. Карапейчик
КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ЕНДОГЕННИХ І ЕКЗОГЕННИХ ФАКТОРІВ

З.П. Кіктенко, І.В. Купа
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПОРІЗЬКИХ ГОТЕЛІВ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ ЗА РАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

О.В. Клименко
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ОСНОВ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В РАМКАХ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

М.Г. Пивоваров, О.С. Хижняк
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПІЗНАННЯ НЕЛІКВІДНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА І ШЛЯХИ ЇХ СКОРОЧЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

О.М. Карась
ВЛАСНІ ТОРГОВІ МАРКИ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЇХ СТВОРЕННЯ В СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ

І.Є. Труш
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД З КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Л.М. Березіна
РОЛЬ МІСЦЕВИХ РИНКІВ У РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ АПК

І.М. Сачовський
ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

І.В. Чехова
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ

ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ

М.Ю. Авксентьєв
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Т.Д. Косова, Г.В. Соломіна
РЕЙТИНОГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ДО УВАГИ АВТОРІВ