Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2, 2013

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Н.М. Антофій
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КІНЦЕВОГО СПОЖИВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

А.О. Більцан
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

В.А. Ільяшенко
РОЗВИТОК ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В.В. Кулішов
ОСОБЛИВОСТІ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Я.О. Топільницька
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: СУТЬ ТА МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ 

M. Yagan
THE ANALYSIS OF RUSSIA INFLUENCE ON THE TRANSFORMATION OF ENERGY STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Б.М. Андрушків, О.Б. Погайдак, Н.Б. Кирич, Б. Керничний
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Л.М. Волощенко
ОЦІНКА ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ КРАЇНИ І РЕГІОНУ

С.В. Домашенко
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

В.В. Дятлова
ЛІДЕРСТВО КРАЇН У СВІТОВІЙ І РЕГІОНАЛЬНІЙ ТОРГІВЛІ НА ЗАСАДАХ АКТИВНОЇ УЧАСТІ У РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

В.Ф. Залунін, О.Ю. Щеглова, М.В. Лаже
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

А.В. Кучмійов
ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

В.Ю. Медвідь
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

В.О. Гнєушева
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У СЕКТОРІ ДОМОГОСПОДАРСТВ У РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА В УКРАЇНІ 

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

М.Г. Афанасьєва
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Т.В. Кравець, М.В. Петрик
ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНОВИХ МЕТОДОМ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

Г.С. Трофименко
АНАЛІЗ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

К.С. Шапошников
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: КРЕАТИВНИЙ АСПЕКТ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

І.В. Височин
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

С.М. Григор’єв, О.О. Головань
СТРАТЕГІЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕТАЛУРГІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ СТАЛЕЙ НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ГУБЧАСТОГО ФЕРОВОЛЬФРАМУ 

Г.О. Закаблук
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ І СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА МОТИВАЦІЙНИМ ТА СТИМУЛЮЮЧИМИ МЕХАНІЗМАМИ 

Л.А. Зенюк
РОЛЬ КАЧЕСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

В.О. Зикіна
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М.В. Кармінська-Бєлоброва
СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Г.Г. Карчевська
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В.Л. Корінєв, Ю.О. Мокроусова
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА

В.Л. Корінєв, І.В. Олійник
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

С.А. Король
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ

І.О. Криворотько
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ УМОВАХ 

В.Я. Нусінов, А.М. Турило, І.Є. Афанасьєв
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГІРНИЧОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯКІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ЕФЕКТИВНІСТЬ У ПРОЦЕСІ РОЗПОДІЛУ ЗАПАСІВ РЕСУРСІВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ

І.П. Приходько
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Г.А. Семенов, А.Г. Семенов, А.В. Єлькін
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Г.А. Семенов, К.І. Складанна
ВПРОВАДЖЕННЯ БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук 
РЕЗЕРВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ 

А.Г. Тунік
ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ ПБК "СЛАВУТИЧ"

Ю.О. Юхновська
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

О.В. Апарова
АНАЛІЗ ПРОЗОРОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 

О.П. Буряк
БАНКІВСЬКА КРИЗА: СУТЬ, ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ 

Я.А. Дроботя
ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ: ПОГЛЯД У МИНУЛЕ 

О.О. Марчук
ОСНОВНІ ВІХИ У ФОРМУВАННІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О.О. Стичінська
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ОПОДАТКУВАННЯ

І.Ю. Тарасов
МАРКЕТИНГОВА МАКРОСЕГМЕНТАЦІЯ ВКЛАДНИКІВ БАНКІВ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

І.М. Сачовський
ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк 
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ БРЕНДА 

О.В. Ярошевська,  А.О. Світла
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

О.Л. Гальцова 
МАЛИЙ БІЗНЕС: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Г.А. Семенов, Г.В. Трелецька
СУЧАСНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД КАДРІВ УКРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

В.І. Фесенко, А.О. Гетьман, Т.К. Перова, Ю.В. Суббота
ОЗДОРОВЧЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ СУСПІЛЬСТВА

ПРОБЛЕМИ НАУКИ І ОСВІТИ

О.В. Лепьохін, П.О. Прокопченко
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ КАТЕГОРІЇ "ОСВІТНЯ ПОСЛУГА" І "ОСВІТНІЙ ПРОДУКТ" У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ, ПОСЛУГ І ПРОДУКТІВ

ДО УВАГИ АВТОРІВ