Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3 (120), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Ульянова Л.П., Чайка Ю.М.
НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Полякова Ю.В., Яремко Л.А., Шайда О.Є.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ І ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Блохін П.В.
ЕМПІРИЧНА ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ІНДИКАТОРІВ СКЛАДНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЛУГАНСЬКОЇ І ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Федорчук Н.В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ «ЗЕЛЕНИЙ КУРС» ТА АГРАРНИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ: ОЧІКУВАННЯ І ВИКЛИКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вовчанська О.М., Іванова Л.О.
LIVE STREAMING ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

Гончаренко Н.В.
РЕОРГАНІЗАЦІЯ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19

Кацемір Я.В.
ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Храпкіна В.В., Бондаренко Г.С.
УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ПІДПРИЄМСТВА

Храпкіна В.В., Дерев’янко І.С.
УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Другова О.С., Яковлев В.І.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Васильців Т.Г., Левицька О.О., Магас Н.В.
СТРАТЕГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ У ФОКУСІ НОВИХ ПЕРСПЕКТИВ SMART-РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Дубницький В.І., Науменко Н.Ю., Овчаренко О.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГIЧНI АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМIЧНОI ТА IНФОРМАЦIЙНОI БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦIЇ

Кіктенко О.В.
СИСТЕМА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Смирнова Н.В.
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПОСОБУ ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Суворов М.В.
ІННОВАЦІЙНІ КЛАСТЕРИ У ВІДНОВЛЮВАНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ватаманюк-Зелінська У.З., Іщенко В.А.
ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ МІСТА: АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гончаренко І.Г., Дудченко Н.В.
ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Грановська І.В.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ситник Н.С., Кунинець Я.В.
РОЛЬ СТРАХУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ткачик Ф.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ

Маркова С.В.
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ