Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №4 (121), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Duginets Ganna, Busarieva Tetiana
CHARACTERISTICS OF MODERN FEATURES OF «HYBRID WAR»

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Булкот О.В.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА КРАЇНИ

Іляш О.І., Блохін П.В.
ЕМПІРИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Назаренко С.М.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ

Наконечна Т.В., Васильців Н.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ НА РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Роїк О.Р., Копичинська М.Ю.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ НА ПРИКЛАДІ КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ

Сачовський І.М.
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сочинська-Сибірцева І.М.
УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМУ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Джабраілов А.М., Палант О.Ю.
ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙНИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Мисилюк В.С.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗРІЛОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ДИЗАЙНУ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Можевенко Т.Ю., Камнєва А.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Плаксієнко В.Я., Зось-Кіор М.В., Гнатенко І.А.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В КОМАНДОТВОРЕННІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Юхименко П.І., Бількевич В.В., Машкін Ю.О.
БЕЗПЕЧНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Караван Н.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. КАМ’ЯНСЬКОГО

Фомічева Т.Є., Винярська М.Г., Тараненко Н.Г.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Атаманчук Ю.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВОЮ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Поплавська О.М., Шевчук О.В., Бабін С.М.
РИНОК ПРАЦІ СИЛОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ: ГЕНДЕРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Давиденко Н.М., Жовніренко О.В., Ключка О.В.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Коваль В.В., Трохимець О.І., Бровкіна Ю.О.
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Трохимець О.І., Небога Т.В., Котлубай В.О.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ