Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №6, 2018

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Назаров М.І., Морозова І.В.
ЗВОРОТНИЙ БІК ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: КРАЇНИ-ЧЛЕНИ ЄС ТА УКРАЇНА

Фатенок-Ткачук А.О., Губей А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бусарєв Д.В.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Калачевська Л.І.
ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Коваль П.Ф., Андрєєва Г.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИГОДНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Джур О.Є.
ВИРОБНИЧА ЕФЕКТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Зеркаль А.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМЕРЦІЙНОЇ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Канцір І.А., Рихліцький Т.І.
ІННОВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ладонько Л.С., Мітал О.Г.
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Свиноус І.В., Гура А.М.
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Слободянюк О.В., Ковтунова Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Хадарцев О.В., Міщенко А.Ю.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Filon M.M., Borsuk Yu.N.
ORIGINS AND ANALYSIS OF CONSEQUENCES OF DECOMMUNIZATION

 

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Огородник В.В.
СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ

Шумська С.С.
МОНІТОРИНГ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ ЗА ІНДИКАТОРАМИ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Бортнік Н.В., Афоніна А.-М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (VALUE ADDED TAX)

Онищенко В.Є., Головченко Є.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФРАНЦІЇ: АДАПТАЦІЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ДОСВІДУ ДО УМОВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ


Половинчак Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЕТИЧНИХ НОРМ І ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ АУДИТОРІВ

Соколова Н.М.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ЗНЕЦІНЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Либа В.О., Черевко Я.О., Ткачук В.В.
ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ

Ревенко Д.С.
МОДЕЛЮВАННЯ І ДІАГНОСТИКА СТІЙКОСТІ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ (СТОХАСТИЧНИЙ ПІДХІД)

Дятлова Ю.В.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ ТА ІНТЕРНАЛІЗАЦІЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ