Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2 (113), 2020

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Радіонова А.С.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СТАНОВЛЕННІ ПОТЕНЦІАЛУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Кицюк І.В.
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Налбандян Н.А.
ДИНАМІКА ЗМІНИ РІЗНИЦІ ЦІН ГОТІВКОВОГО (СПОТОВОГО) ТА Ф’ЮЧЕРСНОГО РИНКІВ В РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ

Ніконенко У.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СИРОВИННІЙ ЕКОНОМІЦІ

Петько С.М.
МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ ТА ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Братусь Г.А.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Budіakova Olena, Shaposhnikova Olena
CURRENT PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Колокольчикова І.В.
МОДЕЛЬ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА РИНКУ ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ФАКТОР СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Копитко В.І., Копитко О.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ НА РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Олешко А.А., Канцур І.Г.
УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ортіна Г.В.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Рябчук О.Г., Гожуловський С.С.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТНИЙ АУДИТ»

Саковська О.М.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ

Ткаченко А.М., Бугрім О.Ю.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бугріменко Р.М.
ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ

Волощук К.Б., Волощук В.Р., Кацан А.М.
ТЕНДЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Волощук Ю.О., Іванишин О.В., Богачик С.В.
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ворончак І.О.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЯМИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Дідух С.М.
АГРОПРОМИСЛОВІ ХОЛДИНГИ В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ

Ковшова І.О., Ніколаєва О.A.
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО БРЕНДУ ОДЯГУ В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ

Кожушко С.П., Захарова С.Г.
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ЦІНОУТВОРЕННЯ У СУЧАСНОМУ ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Кононенко Г.І.
АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Коптєва Г.М.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Москвіченко І.М., Стаднік В.Г.
ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСИНГ ФУНКЦІЙ ЛІНІЙНОГО АГЕНТА В ГЛОБАЛЬНІ ЦЕНТРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ БІЗНЕСУ

Пантелеймоненко А.О., Гончаренко В.В., Рижик І.О.
КООПЕРАТИВИ У СФЕРІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК СКЛАДНИК СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Свістунов О.С.
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ

Файвішенко Д.С.
МАТРИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДУ

Халахур Ю.Л.
АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОЇ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Чмерук Г.Г.
ІНСТРУМЕНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Кіктенко О.В.
ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ

Міхно І.С., Коваль В.В., Трохимець О.І.
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Юхименко П.І., Батажок С.Г., Бількевич В.В.
ФОРМУВАННЯ ДОСКОНАЛОГО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Кирилов Ю.Є., Присяжнюк П.В.
СТАН ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Наумова М.О.
ПРОГРЕСИВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЗАПОЗИЧЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Чижова Т.В.
ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ РЕГІОНУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лахтіонова Л.А.
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДАНИМИ ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Людвенко Д.В.
МІСЦЕ ОБЛІКУ ТВАРИННИЦТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Спіцина Н.В., Кравцова С.В.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ОБЛІК

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гуменюк І.Л., Чубайко О.В., Шевчук О.В.
РОЛЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ