Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №5, 2016

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Д.В. Бодрова
ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

В.М. Порохня
ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О.В. Ярошевська, Н.О. Слободянюк
ЯКІСТЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ У СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Т.Ю. Огаренко
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УРАХУВАННЯМ КЕРОВАНИХ І НЕКЕРОВАНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПОПИТ

В.М. Порохня, О. М. Горбань, В.В. Бирський
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

О.К. Ткачова
ОКРЕМІ МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

І.Є. Андрющенко
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Т.Д. Косова, О.В. Слободянюк
ФІНАНСОВА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: SWOT-АНАЛІЗ

А.Г. Семенов, Ю.М. Беженар
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

О.Г. Череп, А.М. Корнєв
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

О.П. Шульга
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ АКТИВНОСТІ ПОТОЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Н.Г. Метеленко, М.В. Хацер
КРИЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ:  ПРИЧИНИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Н.М. Шмиголь, О.В. Іващенко, К.І. Дяченко, А.А. Антонюк
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

О.І. Кашлаков
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

М.Г. Пивоваров
МЕХАНІЗМ ПОРІВНЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ  З АНАЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ РІЗНИХ КРАЇН

А.Г. Семенов, В.В. Олійник
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАВДЯКИ ВДОСКОНАЛЕННЮ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

В.П. Колосова
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

ДО УВАГИ АВТОРІВ