Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №6 (123), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Балабуха К.Є.
ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСНОВИ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

Касьянова Н.В., Панасюк І.В.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гайванович Н.В., Шатова М.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В ОМНІКАНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Данько Т.І., Яворська Н.П., Тупісь М.М.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Загребельна Д.І., Приварникова І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФАРМКЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ

Залуцька Х.Я., Маслак Т.О.
ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО НАПРЯМУ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Захарчин Р.М.
ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Кравчук І.П., Попадюк О.В.
ОЦІНКА РІВНЯ МЕРЕЖЕВОЇ ГОТОВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ніколаєнко І.В., Гальченко В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПРОДАЖІВ В B2B-СЕКТОРІ

Онешко С.В.
РОЗВИТОК МОДЕЛІ КРУГООБІГУ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Очередько О.О., Борісенко М.В., Літвиненко О.О.
ВДОСКОНАЛЕННЯ ERG-СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Павленко О.П., Русин-Гриник Р.Р., Мацук В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Сачовський І.М.
ДО ПИТАНЬ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Фалдина В.В., Бовсунівська А.С.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ» ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ

Фалдина В.В., Русин-Гриник Р.Р., Яворський С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Шпаков А.В., Шпакова Г.В.
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Полянська А.С., Михайлишин Х.В.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Шелеметьєва Т.В., Трохимець О.І.
ПОДІЄВИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДНИК РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Богуш Л.Г.
РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Гельман В.М., Фоменко С.С.
БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Витвицька У.Я., Пукіш О.В., Мухаїр Х.М.
ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Голуб Н.О.
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Крупельницька І.Г.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ ТА ЗАВДАННЯ АУДИТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Орєхова А.І., Толстошеєва В.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Андрієнко В.М., Савенко В.О.
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Антоненко Н.В., Пасічник П.А.
КІБЕРЗАГРОЗИ В ОБЛІКОВИХ СИСТЕМАХ