Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Редколегія

Голова редакційної ради:

Мащенко О. В., доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, Класичний приватний університет.

 

Головний редактор:

Трохимець О. І., доктор економічних наук, професор, професор кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Класичного приватного університету.

 

Редакційна колегія:

Жиленко К. М., доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та гостинності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Козирєва О. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету.

Кучерова Г. Ю., доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг.

Кучин С. П., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського.

Метеленко Н. Г., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інженерного інституту Запорізького національного університету.

Нєнно І. М., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Олешко А. А., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну.

Ткач В.О., доктор економічних наук, професор, декан факультету «Інноваційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу» Одеського національного технологічного університету.

Фесенко М. М., доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Класичного приватного університету.

Халатур С. М., доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Шалімова Н. С., доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку та фінансів Центральноукраїнського національного технічного університету.

Якименко-Терещенко Н. В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

Іноземні члени редакційної колегії:

Аміт Кумар, доктор фінансів, доцент, Інтегральний університет, м. Лакнау (Індія).

Ян Польцин, доктор економічних наук, професор, Державна вища школа імені Станіслава Сташица в м. Піла (Польща).

Anna Sobczyk-Kolbuch, Ph.D., Assoc. Prof.; Dean of International Affairs; Expert of Polish Economic Society; Member of Scientific board at Polish Economic Society in Warsaw; Katowice Business University (Poland).