Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2 (107), 2019

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Кім О.О., Кім Т.І.
ПОВЕДІНКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

Крамар І.Ю.
РОЛЬ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Гурова Ю.С.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГЛОБАЛЬНІ БРЕНДИ» ТА ГЛОБАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Яценко М.С., Бондаренко А.О.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Алієв Ф.М.
УПРАВЛІННЯ НАДІЙНІСТЮ РУХУ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ РЕГІОНУ

Дибчук Л.В., Пітик О.В.
СУВЕНІРНО-ПОДАРУНКОВА ПРОДУКЦІЯ ЯК ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кравчук А.О., Казанджі А.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Кіктенко О.В., Набока К.О.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

Крутько М.А.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРІЙ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Мінакова С.М., Запорожець О.Ф.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОРИГУВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

Ткаленко С.І.
СТРАТЕГІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Абдуллаєва А.Є., Любчак І.С.
НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Буздиган М.О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СКЛАДНИКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Гуріна Г.С.
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕШКОДИ ІНТЕГРАЦІЇ АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ

Kravchuk Roman
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF ENVIRONMENTAL INVESTMENT OF DOMESTIC OIL AND GAS ENTERPRISES DEVELOPMENT

Курков М.С., Гіваргізов І.Г.
РОЗВИТОК ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Мельник С.І.
ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ

Ольшанський О.В.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Петровська С.І.
МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПОЇЗДОК МІСТОМ

Серьогіна Н.В., Пашинов В.О., Петренко О.В.
ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сітак І.Л., Мурашко І.М.
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Скляр Є.В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Шимановська-Діанич Л.М., Білінська О.П.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА БАЗА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

 

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Белявцева В.В.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ: АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Савчин І.З.
ОКРЕСЛЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ АНАЛІЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Доманчук А.І.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ: ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Стеценко Т.В., Яременко В.Г., Бондаренко А.Г.
ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ: ДОСВІД ЄВРОПИ ДЛЯ УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гершман Ю.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОПОДАТКУВАННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Падій І.О.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ В ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Поздняков Ю.В., Лапишко М.Л.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Білоцерківський О.Б.
ВИКОРИСТАННЯ CRM-СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Данилюк Н.М.
МОДЕЛІ ДІЛОВОЇ ГРИ ПІДПРИЄМСТВ – УЧАСНИКІВ МАРКЕТИНГОВОГО КАНАЛУ

Ревенко Д.С.
МОДЕЛЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕВИХ СИСТЕМ

Романчукевич В.В.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Рущишин Н.М.
НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМИ УЗГОДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ