Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №4, 2018

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Клименко Ю.А.
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВІДТОРГНЕННЯ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ніконенко У.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСИЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ СИРОВИННИХ ТОВАРІВ

Полковниченко С.О., Нагорний П.В.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ЄВРОСОЮЗОМ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Сарнацький О.П., Мигловець Н.О.
БАЛТІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ДЛЯ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вакуленко В.Л.
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Демянчук М.А., Маслий Н.Д.
МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИКТ

Кононова І.В.
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ДРАЙВЕРІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Сьомич М.І.
ГАРМОНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Трохимець О.І., Шелеметьєва Т.В.
ПРАКТИКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Урба С.І., Івончак І.О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВАЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Братута О.Г.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ЯВИЩА «КАРТЕЛЬ» ЯК ВИДОВОЇ ФОРМИ ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

Buga Natalia, Sharko Vitalii
A STRATEGIC APPROACH TO MANAGEMENT OF INNOVATIVE MARKETING OF REGIONS

Гончаренко Н.В.
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОГО РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Домбровська С.О.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Коваленко М.В., Фоніна Я.В., Дейнеко К.А.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Костюк О.М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРІВ У РЕГІОНІ

Харчук Т.В., Кургузенкова Л.А.
ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНІ ІМПЕРАТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Хринюк О.С., Сябер Є.О.
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Шацька З.Я., Кошельник Ю.С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Андрусяк Н.О.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Обиход Г.О., Пойдин П.І.
«ЗЕЛЕНІ ФІНАНСИ» ЯК НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ


ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Веремчук А.В.
ВИМІРЮВАННЯ БІДНОСТІ ЗА АКТИВАМИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА

Реут А.Г.
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бодрецький М.В.
ПРІОРИТЕТНІ ДІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДРОЗДІЛІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Коваленко В.В.
РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД ЗА КРЕДИТНИМИ УСТАНОВАМИ

Коваль В.В., Слободянюк О.В., Яровой М.Ю.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ АВТОНОМІЇ

Марченко К.А.
УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Огородник В.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВ ІЗ ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Лебеденко В.В., Дроздова О.Г.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Лукановська І.Р.
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ