Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3 (129), 2023

 

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Бабич О.А.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ, СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ

Костишин Н.С., Дереш В.М.
ГЕНЕЗИС ДЕТЕРМІНАНТИ «МИТНИЙ ПРОСТІР»: ТЕОРЕТИЧНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

Марущак С.М., Почерніна Н.В., Голомша Н.Є.
ЛОГІСТИЧНА СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ: ЗНАЧЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Лісніченко М.О., Плинокос Д.Д., Трохимець О.І.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ ТА КОНЦЕПЦІЇ ФЛЕКСІК’ЮРІТІ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Маслій О.А., Буряк А.А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА БЕЗПЕЦІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ

Сачовський І.М.
ДО ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Атаманчук Ю.М.
ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Гуржий П.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Єрко І.В.
ГНОСЕОЛОГІЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Кобеля-Звір М.Я., Звір Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ВІДБОРУ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК

Кравець Д.Д.
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Кустріч Л.О.
ІННОВАЦІЇ В СФЕРІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ананьєва Ю.В.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 


МЕНЕДЖМЕНТ

Калініченко Л.Л., Мельник Л.Г., Дорошенко Г.О., Ковальов Б.Л., Чужданова М.В.
ДРАЙВЕРИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УПРАВЛІННІ


ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Жовнір-Василенко К.В., Пєтухова О.В., Саламаха І.В.
ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ