Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №6, 2015

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

В.В. Горюк
ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ В РОЗРІЗІ ВПЛИВУ ФАКТОРА ВАЛЮТНОГО КУРСУ

О.М. Гуцалюк, В.А. Череватенко
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Н. Какауридзе
ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ФИРМЫ В ЭПОХУ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

О. Миндадзе
НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО КОДЕКСУ УГОЛОВНОГО ПРАВА ГРУЗИИ 

К.А. Ревіка
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В.О. Рибінцев, М.В. Хацер
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Ю.Р. Футало
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

О.В. Нагорна, В.В. Томарева-Патлахова
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

В.Д. Попова
ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТАПНОГО ПІДХОДУ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ У ВИРОБНИЦТВІ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

І.Є. Андрющенко
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО ЖИТТЄЗДАТНОСТІ 

О.Г. Лищенко, А.Ю. Козік
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ 

М.Г. Пивоваров
ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

О.М. Саєнко
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НА РОЗДРІБНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О.В. Сиваченко
ПОБУДОВА СЕМАНТИЧНОГО ЯДРА ЯК ОСНОВА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ 

C.Ф. Смерічевський
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Г.П. Бортніков, Г.О. Панасенко
ДОВГОСТРОКОВЕ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ В УМОВАХ КРИЗИ 

В.О. Козлова
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДЕПОЗИТАРНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

І.В. Шкрабак, О. В. Ахунзянов
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ НІС УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Н.М. Шмиголь, О.М. Ляшенко
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ І ОСВІТИ

А.В. Карпенко, Д.М. Юртаєв
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

В.В. Томарева-Патлахова
ПІДХОДИ Й МОДЕЛЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС

ДО УВАГИ АВТОРІВ