Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1, 2014

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Р.Р. Августин
ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ЕТАПІ ЇЇ РОЗВИТКУ

Л.І. Гальків, О.М. Вільчинська
ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕКОМПОЗИЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ДЖИНІ В ОЦІНЦІ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ОСОБИСТИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

К.В. Шарий
СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

І.В. Кулько
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ФОРМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

В.П. Мазуренко
ЗАКОНОДАВЧА ОСНОВА ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ТА УКРАЇНІ 

В.О. Оглобіна
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

І.Ю. Салькова
СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ЗЕРНА У СВІТОВИЙ РИНОК

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

М.О. Дворнік
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ НА ОСНОВІ ОПИТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Т.Ю. Огаренко
РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ КІЛЬКОСТІ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

А.А. Антонюк
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СТРАХУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В.В. Ащаулов
УРАХУВАННЯ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ПРИ ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Т.С. Вакарчук
"ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ" ТА "ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ": ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

С.М. Григор’єв
ДЕЯКІ ТАКТИЧНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕТАЛУРГІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ СТАЛЕЙ 

Л.О. Жилінська
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Д.О. Мартиненко
ПЛАНУВАННЯ ЯК СИСТЕМНИЙ ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРЯМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ

Н.А. Мякотіна
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ІНДИКАТОРИ ТА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ 

О.В. Нусінова
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

В.Д. Попова
ДО ПОБУДОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ У ВИРОБНИЦТВІ

С.Ф. Саннікова
ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСНОГО МЕТОДУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

А.Г. Семенов, О.В. Ярошевська
РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

О.І. Трохимець
ВПЛИВ ПОПИТУ СПОЖИВАЧІВ НА ВИНИКНЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ СТАЦІОНАРНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ФОРМАТІВ В УКРАЇНІ 

А.Г. Тунік
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ТОВ “АМСТОР” ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ 

Ю.О. Юхновська
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Н.М. Яркіна
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ (ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Н.М. Давидкова
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О.О. Калюга
ВПЛИВ БАНКІВСЬКОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ НА РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

В.Л. Корінєв
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖЖЯ

Ю.В. Иванова, Л.А. Зенюк
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ДО УВАГИ АВТОРІВ