Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2, 2017

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ю.Є. Пащенко, І.І. Любезна
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

А.Є. Сірик
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

М.Ю. Сушко
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОМИСЛОВУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ)

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

В.М. Порохня, М.М. Радєва, В.І. Кузнецов
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ

В.М. Порохня, Ю.В. Шерстенников
МЕТОДОЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

В.В. Круглікова
ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ ПОСЛУГ LI-FI НА СВІТОВОМУ РИНКУ

О.Б. Погайдак, Р.П. Шерстюк, О.І. Вівчар
СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СОЦІОГУМАНІТАРНИМИ ЧИННИКАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНИХ УМОВАХ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

А.А. Антонюк, А.А. Сьомченко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

А.А. Вагілевич
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СКРИНІНГУ В ПРОЦЕСІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОДАТКОВИХ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

О.А. Дороніна, К.П. Якименко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Я.І. Морщ
РЕАЛІЗАЦІЯ ФІСКАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ТОЧКИ ДОТИКУ З РЕАЛЬНІСТЮ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Н.О. Дугієнко, С.І. Дьякова
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

В.В. Сьомченко, І.В. Патенко
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖЖЯ

Абдельвахаб Боубаа, Сейф-еддін Буаіта
ВІДНОШЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБОК (R&D) ДО ПОЯВИ НОВИХ ПРОДУКТІВ

ДО УВАГИ АВТОРІВ