Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2 (125), 2022

 

Титульна сторінка

Зміст


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Ботвінов Р.Г., Богородицька Г.Є., Дмитрієва Л.М.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ СВІТОВОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Гомотюк А.О.
КРАУДФАНДИНГОВА МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ

Зубко Т.Л.
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Павлов О.І.
ЕКОНОМІКА ЯК ГЛОКАЛЬНА КОНВЕРГЕНТНО-ДИВЕРГЕНТНА СИСТЕМА

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Боровік Л.В.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Людвік І.І.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Хорошко О.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Шапошников К.С., Крилов Д.В., Чуб А.В.
КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Шелеметьєва Т.В., Трохимець О.І., Біленко М.О.
РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ОЦІНЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Андрухович Д.Р.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА БАЗІ ЦИФРОВОЇ ПЛАТФОРМИ «ДІЯ» В УМОВАХ ВІЙНИ

Багорка М.О., Кадирус І.Г., Юрченко Н.І.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Варава Л.М., Турило А.А., Ртищев С.А.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ІННОВАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Ільченко В.М.
ІННОВАЦІЇ В СОЦІАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ ЯК НЕСТАНДАРТНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ

Парсяк В.Н., Канаш О.Є.
ДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СЬОГОДЕННИХ РЕАЛІЯХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Kopishynska Kateryna, Redko Kateryna, Vasiltsova Tatiana
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF ORIENTATION ON THE INTERNATIONAL MARKET

Фісун Ю.В., Борисенко О.С., Ярмолюк О.Я.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Христенко О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Сачовський І.М.
ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Храпкіна В.В., Тиран О.В.
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КОМПАНІЇ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Васильєва О.О., Соколов А.В., Гіль Л.А.
МОТИВАЦІЯ ТА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Іляш О.І., Дунаєв В.В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ БАЛАНСУ ПРАЦІ ТА ЖИТТЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ КОРЕЇ ТА УКРАЇНИ


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гетманець О.П., Чорна А.М., Сядриста І.І.
ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ, ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

Гончаренко І.Г., Березіна О.Ю., Дудченко Н.В.
НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Амбарчян В.С., Амбарчян М.С.
ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ НАРАХУВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ОБЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЗА МСБОДС 41

Попівняк Ю.М., Раделицький Ю.О.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Шалімова Н.С., Кузьменко Г.І., Андрощук І.І.
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРИНЦИП РОБОТИ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ: ВИМОГИ ТА МЕХАНІЗМ ДОТРИМАННЯ

Galtsova Olga, Trokhymets Olena
PROBLEMS OF USING THE INVESTMENT COMPONENT IN THE CONTEXT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT