Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2, 2012

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

В.Л. Корінєв
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ НА РИНКУ ПРАЦІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

Д.М. Ядранський 
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ 

О.В. Бойко 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 

О.В. Кубатко, Жуй Лі 
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДОВКІЛЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ 

І.В. Шкрабак 
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ 

К.А. Шматко, Н.В. Нестеренко
СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

А.В. Бакурова, А.В. Діденко  
ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

Н.К. Максишко, О.І. Баштанник 
РЕІНЖИНІРИНГ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Л.Н. Сергєєва, Т.М. Книшенко
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗВ’ЯЗАНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

А.В. Ставицький, Д.Є. Мартинович 
МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ СТРУКТУРНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Г.В. Бережна
ФАКТОРИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МЕНЕДЖЕРІВ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

К.О. Братковська 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

І.О. Васютіна 
ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Т.С. Греськів 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗІ СКЛАДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 

С.М. Григор’єв, І.В. Петрищева 
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНІХ РЕЗЕРВІВ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕТАЛУРГІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ СТАЛЕЙ 

П.В. Ґудзь, Р.П. Науменко 
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОЦЕСНО ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В.С. Двоєзерська 
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 

К.В. Денисов 
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УКРАЇНИ

Л.О. Жилінська
ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Г.Г. Карчевська 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

З.М. Криховецька 
ФАКТОРИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ 

Л.Ю. Мельник, О.Е. Ільченко 
ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

Ю.Є. Осацька 
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І СФЕРИ ПРОЯВУ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 

О.С. Передерєєва 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

М.Г. Пивоваров, А.М. Шаповалов 
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

А.Г. Семенов, А.І. Шарко, Г.О. Закаблук 
УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Г.А. Семенов, О.О. Буднік 
СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА 

С.С. Біляєв 
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ УМОВ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

Н.Г. Волик, В.В. Войченко 
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

А.Х. Іляшенко 
ПРОГНОЗУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПОКАЗНИКІВ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ 

Т.Л. Кельдер, Л.В. Худолєй 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 

Ю.О. Конопля 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ БІРЖІ ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ Й РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В.В. Остапчук, А.І. Стьопочкін 
ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЮТНОГО МЕХАНІЗМУ 

В.В. Томарева-Патлахова 
СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

А.О. Фрич
БЮДЖЕТНІ ТА ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Т.А. Капустіна
СУТНІСТЬ І ПОНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ 

Н.М. Притула
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

М.С. Носенко, О.О. Лобач 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ НАУКИ Й ОСВІТИ 

А.І. Куліков 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ НА ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

А.П. Пашков, Л.А. Нападовська 
ЯКІСТЬ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВНЗ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ