Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1 (118), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Краус Н.М., Краус К.М., Марченко О.В.
НАВИЧКИ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ, ЩО ПРОДУКУЮТЬСЯ НАВЧАЛЬНИМ КУРСОМ «ЦИФРОВЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» В УНВЕРСИТЕТІ 5.0

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Богородицька Г.Є., Гриценко А.В., Філоненко А.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИТЕЙЛУ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Джадан І.М.
НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО СКЛАДНИКІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Крутько М.А., Романашенко М.О., Романашенко І.О.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Поснова Т.В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Yasynska Nadiia, Romaniuta Valeriia
FEATURES OF ELECTRONIC PUBLIC PROCUREMENT DURING COVID-19

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Багорка М.О., Кадирус І.Г.
УПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Балан В.Г.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Вецепура Н.В., Смагло Н.В.
ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТЕКСТУ

Корецька О.В.
ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Майнка Марсель Курт
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Naumenko Mariya
ORGANIZATION OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS AND SERVICES FOR UNITS OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

Табенська О.І.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тонкошкур М.В., Рябєв А.А., Кравцова С.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПОСЛУГ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гнидюк І.В., Юренко А.О.
БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Дятлова Ю.В., Дятлова В.В., Солошенко Т.І.
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Шаповал О.А.
УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РИЗИКАМИ

Колодізєв О.М., Колодізєва Т.О.
УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Котеленець А.М.
ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ