Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №5 (116), 2020

Титульна сторінка

Зміст

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Колобердянко І.І., Фоменко С.С.
УКРАЇНА У ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКАХ

Marekha Iryna, Makarenko Tetiana
EUROPEAN SMART ENERGY MARKET

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бензарь А.С., Пєстова О.А.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Вараксіна О.В., Іщейкін Т.Є., Онупко О.М.
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Чинчик А.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Яциковський Б.І.
ФАКТОРИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Гриник О.І., Сисоєва І.М.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖІЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Корчинський І.О., Чура С.-Г.Т.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ХОЛІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Кравчук Б.В., Лазоренко Т.В.
ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кубів С.І., Федюк В.В.
МЕТОД ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ КОНКРЕТНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОБЛЕМ

Lytvynenko Alina
TECHNOLOGIES DEVELOPING CRITICAL THINKING MODERN ENTREPRENEUR

Ліганенко І.В., Боденчук Л.Б.
АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ МАЛИХ ІННОВАЦІЙНИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПРИСКОРЕНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Македон В.В., Курінна І.Г.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Терещенко С.І., Нагорна П.О.
АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ТА СТРУКТУРИ ТОВАРООБОРОТУ В ТОВАРНОМУ ПОРТФЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Топалова І.А.
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ярова І.Є.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Довбенюк Д.А.
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Томчук О.В.
ДІАГНОСТИКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІННИЧЧИНИ

Шевченко О.О., Хоруженко Н.І., Яртемик Т.І.
ПОЛІТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А.
МОНІТОРИНГ СТАНУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Радзіховська Ю.М.
РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЖКГ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Гарькава В.Ф., Мишелов М.В.
ВИКЛИКИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Фісун К.А.
МЕТОДИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У ПРОЦЕСИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЦТВА

Паша Л.Г.
СУЧАСНІ ТРЕНДИ ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Сімків Л.Є., Гальцова О.Л.
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ НАРОЩЕННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ