Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2 (119), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Олійник Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ «НОВОГО КУРСУ» ПРЕЗИДЕНТА Ф. РУЗВЕЛЬТА: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ДЛЯ УКРАЇНИ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Алексєєва Т.І., Гончарук К.О.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ МІЖ КРАЇНАМИ ЛЮБЛІНСЬКОГО ТРИКУТНИКА – НОВИЙ ФОРМАТ СПІВПРАЦІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Нестеренко С.С.
СТРАТЕГІЯ УТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ: АНАЛІЗ ТА ЕЛЕМЕНТИ ФОРМУВАННЯ

Пікулик О.І.
БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Бужимська К.О., Царук І.М.
РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Макаренко Н.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Станіславський В.Г.
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ КРИПТОВАЛЮТИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Єкель Г.В.
МЕТОДОЛОГІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Ложачевська О.М., Команчук С.В.
РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОБУСІВ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Близнюк В.В., Яценко Л.Д.
КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Кушнір С.О., Фоменко С.С.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ

Сокирко О.С., Філіпішина К.І.
АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Гайдаєнко О.М.
ДІАГНОСТИКА СТРАТЕГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

Дядюн О.О.
ПЛАНУВАННЯ ТА ЕТАПИ АУДИТУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

Кучук А.О.
СТРУКТУРА ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕВАКУАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ