Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №2, 2015

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

С.М. Васильченко, Д.Я. Василюк
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ

О.М. Гуцалюк
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ РЕСУРСІВ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

С.О. Давидков
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВДАНЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

В.Л. Корінєв
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОЩАДНОЇ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ

О.А. Теряник
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Г.О. Закаблук
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

О.В. Коваленко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю.Г. Лелі
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

А.Ю. Шахно, В.В. Буханець, К.П. Скочко
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДРИЄМСТВА

Н.М. Шмиголь, А.А. Антонюк
СУЧАСНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СТРАХУВАННЯ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

М.В. Болдуєв
ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УГОД ТА АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ НАДАННЯ СУПУТНІХ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

А.М. Ткаченко
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ – НАГАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

І.М. Сачовський
ДО АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Г.С. Тимофієва
ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ КООПЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ОБСЯГІВ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕГІОНУ 

ДО УВАГИ АВТОРІВ