Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №6, 2014

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

В.Г. Маргасова
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Л.К. Феофанов
НЕРИНКОВІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СРСР 

А.С. Чкан
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Т.В. Гургула
ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І.В. Кочнова
РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

С.Ю. Хамініч, В.М. Заріцька
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У СКЛАДНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 

М.В. Цап
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

М.М. Єрмошенко
УРАХУВАННЯ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, Т.О. Петрушка
ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ БЕНЧМАРКІНГУ ВИТРАТ

В.Л. Корінєв, Д. О. Мартиненко
СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА КЛАСТЕРНІЙ ОСНОВІ

Ю.Г. Лелі
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

І.А. Нечаєва, Є.В. Горлов
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЮВАННЯМ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Т.О. Пожуєва
ОБГРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

В.М. Порохня
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЕКСПРЕСНОГО АНАЛІЗУ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, ДЕРЖАВИ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Г.І. Тивоненко
АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ВЕЛИЧИНИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ЗМІНИ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Н.М. Давидкова
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Л.А. Зенюк, Ю.В. Иванова
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ, ОТРАЖАЮЩИЙ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Т.Д. Косова, І.Ю. Тарасов
ПРУДЕНЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДЕПОЗИТНОМУ РИНКУ

Е.В. Косова
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ  ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ БАНКІВ

Г.Ю. Кучерова, С.В. Черкашина
СОЦІАЛЬНА ВІДДАЧА ПОДАТКІВ

І.Ю. Підоричева, В.І. Ляшенко, Н.В. Осадча
ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ НАУКОВИХ ПАРКІВ ЯК ПОЛЮСІВ ЗРОСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ (НА ПРИКЛАДІ ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ

П.П. Самофалов
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

І.М. Цуркан, І.Ю. Герасимова
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

І.М. Сачовський
ДО ПИТАНЬ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОБЛЕМИ НАУКИ Й ОСВІТИ

А.А. Зінченко, О.Г. Тягушева
ВЗАЄМОДІЯ В МЕЖАХ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВА ЗБІЛЬШЕННЯ ПОПИТУ АБІТУРІЄНТІВ НА ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

ДО УВАГИ АВТОРІВ