Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №4, 2014

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

О.В. Манжура
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ГЕНЕЗИС КООПЕРАТИВНОГО РУХУ В УКРАЇНІ

О.І. Трохимець
ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ

Н.М. Шмиголь
ОКУПНІСТЬ ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ: ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Е.В. Котов, В.И. Ляшенко
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.Г. Метеленко, А.О. Попова
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ РЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТНИКІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ

Т.І. Паустовська
СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Г.О. Ус
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВНЗ

С.В. Чередніченко
КОНЦЕПЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЮ ГАЛУЗЗЮ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

Л.М. Бандоріна, Л.І. Лозовська
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

М.В. Болдуєв
ЗМІСТ І ПОРЯДОК РОЗРОБКИ КОРПОРАТИВНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ 

І.М. Малиш
ВПЛИВ СУЧАСНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

К.О. Спірідонова
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

С.О. Давидков
ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

О.Г. Дяченко
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ІНДИКАТИВНОГО РЕЙТИНГУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

В.М. Кошельник
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

І.М. Сачовський
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДО УВАГИ АВТОРІВ