Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №1 (127), 2023

 

Титульна сторінка

Зміст


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Покорчак С.А., Хома І.Б.
БІЗНЕС-СТРУКТУРИ – ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Чала В.С.
ПОВОЄННА РОЗБУДОВА В УКРАЇНІ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ: ОСНОВНІ СЦЕНАРІЇ

Shevchenko Iryna, Imnadze Iraklii
MECHANISM OF GLOBAL MARKETS: DEVELOPMENT, FUNCTIONING AND TRENDS


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бобровська О.Ю.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО СПОСОБУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Горбаченко С.А., Клєвцєвич Н.А.
МОЖЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ЦИРКУЛЯРНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Шелеметьєва Т.В., Трохимець О.І., Тюха М.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Багорка М.О., Кадирус І.Г.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Батюк Р.Б.
ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Македон В.В., Байлова О.О.
ОЦІНКА ВИТРАТНИХ СКЛАДОВИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Халахур Ю.Л., Клименко Л.В.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Шатіло О.В.
ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Шумкова В.І.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Шумкова О.В.
ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ


ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Діденко І.О., Холявко Н.І.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Атаманчук Ю.М.
МОДЕЛЬ ВЗАЄМНОЇ АДАПТАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ Й РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Khaminich Svitlana, Sokol Polina, Hordiichuk Svitlana
GENDER ISSUES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC RELATIONS


ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Онишко С.В., Добрянська Н.Б.
ФІНАНСОВА ПОВЕДІНКА ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ТРЕНДІВ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ

Фрадинський О.А.
ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Варламова І.С., Сьомченко В.В., Варламова А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ І ОБОРОТНОСТІ ТОВАРУ

Пилипенко Л.М., Грицай О.І., Воськало Н.М.
ОБЛІКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗЕРВІВ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ З РОЗВІДКИ ЗАПАСІВ ТА ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Коваленко О.В., Паргаменко О.О.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ СТЕЙХОЛДЕРІВ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ АГРЕСІЄЮ РФ