Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №5 (122), 2021

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Смирнова Н.В.
ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ ПРАЦІ: ГЕНЕЗИС І РОЗВИТОК

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Шибаєва Н.В., Квятко Т.М.
ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ САП ЄС НА ПЕРІОД 2021–2027 РР

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Олійник О.С.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Самойленко Д.М.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ «ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Танклевська Н.С., Ярмоленко В.В.
УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Трохимець О.І., Гальцова О.Л., Гнатенко І.А.
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА УМОВ ЗМІНИ СПОЖИВЧИХ ПЕРЕВАГ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Ільчук П.Г., Коць О.О., Колосовська І.В.
ФІНТЕХ-КОМПАНІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Горбачук В.М., Гавриленко С.О., Голоцуков Г.В.
АНАЛІЗ СКЛАДНИКІВ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Кузнєцова Г.О.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГНОЗНОЇ МОДЕЛІ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ