Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №3, 2013

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

О.П. Буряк
АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ПРОВІДНИХ КРАЇН ЄС: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Н.О. Завадська
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 

В.А. Ільяшенко
НАСЛІДКИ І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

С.Є. Клименко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ КОНЦЕПЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ 

О.В. Покатаєва
ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ І РЕСУРСИ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

А. Antoniuc, N. Shmygol
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF ECONOMIC SECURITY IN THE STRUCTURE OF THE REGIONAL ECONOMY OF THE USA 

А.Г. Захаріна
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ

А.Х. Іляшенко
ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

В.В Корольков
ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФАКТОРА ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ 

І.В. Лінтур
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ІНВЕСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

К.С. Пасічник
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

О.А. Сущенко
РЕГІОНАЛЬНІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ СТРУКТУРИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 

Ю.В. Чекушина
ВИДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

О.В. Ярошевська, М.О. Вальчук
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

В.В. Бойко, В.В. Толок
ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

О.Ю. Будинська
ІНТЕГРАЛЬНІ ІММОБІЛІЗОВАНІ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ ТА ЇХ ГРОШОВЕ ВІДТВОРЕННЯ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

А.В. Драбаніч
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ РИЗИКОМ І ПРИБУТКОМ СТРАХОВИКА

З.П. Кіктенко, І.В. Купа
ВЗАЄМОДІЯ МАРКЕТИНГУ ТА ЗАКУПІВЕЛЬ ПРИ УПРАВЛІННІ ЗАПАСАМИ

О.В. Коваленко
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В.Л. Корінєв
КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В.В. Маліков
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ПЕРЕВІРОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТУ

Г.В. Омельчак
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙ

Г.М. Ротанов
ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮЖКА ЦІННОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

В.В. Сьомченко
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

А.Г. Тунік
ПОСИЛЕННЯ МОТИВАЦІЇЇ ПЕРСОНАЛУ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ТОВ "АЛЛО"

Ю.О. Юхновська
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ СТРУКТУРАМИ КОНСОРЦІУМНОГО ТИПУ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

О.М. Азарян, О.Ю. Біленький
БАЛАНС ІННОВАЦІЙНИХ І ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

О.В. Апарова
РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Н.М. Давидкова
АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

В.В. Каськів
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ І ВІДБОРУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

І.В. Кулько
ОЦІНЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

І.О. Мордвінова
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПРАВЛЯННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ В АГРАРНОМУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ УКРАЇНИ 

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖЖЯ

Ю.В. Коротаєва
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СНД 

ДО УВАГИ АВТОРІВ