Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №4 (130), 2023

 

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Дяченко Т.А., Сержанов В.В., Абрамов Ф.В.
ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЧИНОВНИКІВ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМАЛЬНИХ ПРАВИЛ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Федорова Н.Є.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Федотова Т.А.
ЕВОЛЮЦІЯ КАТЕГОРІЇ РИНКУ ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ


СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Bielan Olha
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ORGANISATION OF HOTEL AND RESTAURANT COMPLEXES BY USING INTERNATIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES (ON THE EXAMPLE OF VARNA, BULGARIA)


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Большая О.В., Іщенко І.С.
ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Радєв Д.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕКТОРУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сачовський І.М.
ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ульянова Л.П., Чайка Ю.М., Щетинін А.І.
ВІЙНА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Голей Ю.М.
СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Петецький І., Мних О.Б.
ПОШУК НОВИХ ДЖЕРЕЛ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ ТА СУСПІЛЬНОЇ ЦІННОСТІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО РИНКУ


РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Добрик Л.О., Терещенко П.В.
ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Шелеметьєва Т.В., Трохимець О.І., Собчик-Колбух А.
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ЛОГІСТИЧНИЙ ЗАСІБ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ


ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Сокур М.Б.
ТЕНДЕНЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ КРАЇНИ


ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Барський Ю.М., Цимбалюк І.О., Уніга О.В.
РИНОК ПРАЦІ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

 
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Іляшенко В.В.
ПОДАТКОВІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Мащенко О.В., Єрьомін С.М.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Хрипко С.Л., Щербаков С.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙНУ ДЛЯ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ


ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Стоєв В.Л., Жовнір-Василенко К.В., Пєтухова О.В.
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЕКОНОМІСТІВ