Архiв номерiв

2024 1
2023 1 2 3 4
2022 1 2 3
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012   2 3 4    

 

baner1

 

 

unnamed

 

 

banner c111

 

 

images

 

 

StrikePlagiarism

 

Випуск №4, 2012

Титульна сторінка

Зміст

ЕКОНОМІКА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

В.Є. Бахрушин
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ УКРАЇНИ 

О.В. Каховська
МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОСТІ 

А.М. Харитонова
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ АКТИВНОЇ ЧАСТИНИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Д.М. Ядранський
ПРОЦЕС АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ПРАЦІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНІВ І ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

А.А. Антонюк, Н.М. Шмиголь
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ

О.В. Бойко
РОЗВИТОК РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК ПРИСКОРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Л.С. Ковальська
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

В.Л. Корінєв
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇХ РОЗВИТКУ 

Л.О. Міронова, А.В. Перетятько
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК НА ВЕЛИЧИНУ ЙОГО ПЛАНОВИХ ДОХОДІВ

Н.А. Різник
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Г.А. Семенов, О.О. Плаксюк
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ АВТОЗАПЧАСТИН В УКРАЇНІ

В.В. Томарева-Патлахова
СПЕЦИФІКА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Я.І. Чабан
КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ

МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

В.В. Бирський
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Л.В. Рибальченко
МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ 

Т.Ю. Сидора
КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИКЛІЧНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕКОНОМІКА, УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

О.М. Білоусов
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАРУБІЖНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Г.В. Власюк
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

О.В. Гудима, Л.О. Жилінська
ПЕРЕВАГИ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА СЕГМЕНТАМИ 

М.М. Іванов, І.В. Бугай
ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА МСФЗ ЗГІДНО З IFRS 1

М.С. Карпуніна
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

В.Л. Корінєв, І.І. Корман
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА РИНКУ РИБИ ТА МОРЕПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

С.А. Король
АНАЛІЗ СТАНУ, ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА 

А.Г. Семенов, А.І. Печеник, О.В. Ярошевська
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

Ю.О. Соколова, І.В. Кочнова, М.М. Хандога
НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ХАРАКТЕР МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

А.Г. Тунік
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ТОВ “ФОЗЗІ-ФУД” ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОПИТУ ПРОДУКЦІЇ 

Т.В. Шелеметьєва
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА

М.К. Бургман
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

В.С. Двоєзерська
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

О.А. Ковтун
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

Є.М. Поздняков
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

О.Г. Мордвінов, І.О. Мордвінова
ТЕНДЕНЦІЇ АГРОВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЕКОНОМІКА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Б.С. Ватченко
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВАРТІСТЬ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ВІДМІННОГО ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

Н.М. Притула
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ

ПРОБЛЕМИ НАУКИ Й ОСВІТИ

Ю.В. Віхорт
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ УПРАВЛІНСЬКОЮ ОСВІТОЮ

А.І. Куліков
ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

В.В. Остапенко, Є.М. Сердюк
ЧИ БУТИ "ІННОВАЦІЙНОМУ ПОРТРЕТУ ЗАПОРІЖЖЯ"?